Research code UMCG

Research code UMCG

Om de wetenschappelijke integriteit te waarborgen heeft de Raad van Bestuur van het UMCG een Researchcode vastgesteld die op 1 november 2023 in werking is getreden. De UMCG Researchcode geeft onderzoekers uitgangspunten om op een juiste en integere wijze wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Reikwijdte

Van medewerkers die onderzoek doen in het UMCG, waaronder studenten, gastmedewerkers, ondersteunend personeel en management, en alle medewerkers van het UMCG die elders in de wereld onderzoek doen, wordt verwacht dat zij bekend zijn met de Research Code en ernaar handelen. De Research Code is gebaseerd op de volgende principes:
 • Eerlijkheid
 • Zorgvuldigheid
 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Verantwoordelijkheid
Daarnaast gaat de Research Code in op relevante (wettelijke) afspraken waaraan moet worden voldaan en wordt uitgelegd hoe het UMCG onderzoekers en anderen betrokken bij onderzoek ondersteunt om deze principes en afspraken na te leven.

Nieuwe onderwerpen

Ten opzichte van de 2018 versie van de Research Code zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
 •     Erkennen en waarderen in het UMCG 
 • Werkdruk
 • Diversiteit en Inclusie
 • Sociale Veiligheid
 • Genetisch gemodificeerde organismen (en biologische agentia)
 • Geslachtscellen en embryo's
 • Genetisch materiaal uit het buitenland (Nagoya-protocol)
 • Ioniserende straling (kernenergiewet)
 • AI-technologieën
 • Maatschappelijke impact en kennisbenutting
 • Peer review van manuscripten en onderzoeksvoorstellen
 • Algemene kaders voor samenwerking met externe partijen inclusief
  • Kennisveiligheid
  • Regels voor nevenactiviteiten
  • Het transparantie register
  • Persoonlijke en/of familiaire belangen in bedrijven die diensten verlenen aan het      UMCG/RUG
  • Transparantie over nevenactiviteiten
  • Belangenverstrengeling
  • Geschenken/inkomsten

Review cyclus

De Researchcode is geen statisch document. Het wordt minimaal één keer per jaar geactualiseerd om te voldoen aan wijzigingen in nationale en internationale wetgeving, inzichten en afspraken.
Datum (versie nummer)
 
Verbetering(en)
 
November 2023 (versie 1.0)  
Als er tegenstrijdigheden voorkomen tussen de Nederlandse en Engelse versie van de UMCG Research Code 2023, prevaleert de Nederlandse versie.

Informeer ons over verouderde informatie (zie ‘Feedback op deze pagina?' onderaan elke pagina).

Een nieuwe Research Code wordt in 2028 verwacht.