Research code UMCG

Begeleiden en begeleid worden: wederzijdse verantwoordelijkheden

Content op deze pagina

Wetenschappelijk onderzoek is een teamprestatie, waarin onderzoekers met verschillende expertisegebieden en ervaringsniveaus samenwerken. Junior onderzoekers zoals masterstudenten, promovendi en (beginnende) postdocs lerendoor onder begeleiding van meer ervaren collega’s onderzoek uit te voeren en daarop feedback te krijgen. Het adequaat begeleiden, coachen en opleiden van junior onderzoekers is dan ook een belangrijk onderdeel van goed wetenschappelijk handelen. Niet alleen begeleiders, maar ook degenen die begeleid worden dienen zich in te zetten voor een goede samenwerking; dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Richtlijnen voor begeleiders

Van begeleiders wordt het volgende verwacht:

 • Ze doen hun werk met toewijding en bekwamen zich in de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, onder meer door het volgen van trainingen op dit gebied. Zowel de GSMS als de RUG bieden dergelijke trainingen aan.
 • Ze zorgen ervoor dat junior onderzoekers hun werk goed kunnen doen door het aanbieden van adequate voorzieningen en hoogwaardige expertise.
 • Ze stimuleren de ontwikkeling van academische vaardigheden en het netwerk van junior onderzoekers door het delen van kennis en ervaringen en het bieden van groeimogelijkheden. 
 • Ze zetten zich in voor goede loopbaanperspectieven van junior onderzoekers
 • Ze zijn voldoende beschikbaar voor de begeleiding, op zowel geplande als ongeplande contactmomenten. 
 • Ze streven naar goede kwaliteit van het werk.
 • Ze geven constructieve en respectvol geformuleerde feedback.
 • Ze tonen interesse in het werk en het welzijn van de junior onderzoeker.
 • Ze geven junior onderzoekers ruimte om hun eigen ideeën te ontwikkelen.
 • Ze monitoren de kwaliteit en voortgang van het werk. 
 • Ze voeren bijtijds aanpassingen door wanneer de eisen van het werk de capaciteiten van een junior onderzoeker overstijgen of tijdige afronding van het project in gevaar komt.
 • Ze staan open voor en vragen om feedback van junior onderzoekers.
 • Ze geven het goede voorbeeld wat betreft het naleven van wet- en regelgeving voor onderzoekers en leiden junior onderzoekers hierin op.
 • Ze stellen heldere, realistische en consistente eisen die aansluiten bij het UMCG-beleid.
 • Ze geven binnen een acceptabele termijn feedback op manuscripten, waarbij eerder in termen van dagen dan van weken moet worden gedacht.

Richtlijnen voor junior onderzoekers

Van junior onderzoekers wordt het volgende verwacht:

 • Ze zijn op de hoogte van en houden zich aan voor hen - en hun onderzoek - geldende afspraken en wet- en regelgeving.
 • Ze leggen hun werkzaamheden en voortgang volledig en inzichtelijk vast
 • Ze rapporteren bijtijds wanneer de kwaliteit of de planning van een project gevaar loopt.
 • Ze zijn open over onzekerheden, dilemma’s en gemaakte fouten.
 • Ze zijn gericht op groei van hun academische vaardigheden
 • Ze behandelen hun begeleiders respectvol en geven constructieve feedback.
 • Ze bespreken bijtijds met hun begeleiders wanneer feedback op manuscripten gewenst is, zodat de begeleiders daarmee in hun agenda rekening kunnen houden. 
 • Ze staan open voor feedback op hun manuscripten en functioneren.
 • Ze gaan op een zorgvuldige, verantwoorde manier om met onderzoeksdeelnemers, proefdieren, materialen en gegevens waaronder anonieme gegevens en persoonsgegevens.
 • Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun gedrag
  en werk en kunnen daar kritisch op reflecteren.
 • Ze dragen bij aan een goed en stimulerend werkklimaat, zowel in hun team als in breder verband.

Aanvullende richtlijnen zijn te vinden in de Golden Rules for PhD Supervision. Deze zijn grosso modo ook van toepassing op andere junior onderzoekers.

Promovendi die problemen hebben in de omgang met een begeleider kunnen daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon van promovendi. De GSMS PhD council behartigt de belangen van promovendi in bredere zin. Postdocs worden vertegenwoordigd door de Postdoc Council. Voor zowel promovendi (zoekterm: peer-to-peer support groups) als postdocs bestaan ook intervisiegroepen.

Feedback op deze pagina?

Elizabeth Koier Beleidsmedewerker Bureau Onderzoek