Research code UMCG

Peer review van manuscripten en onderzoeksvoorstellen

Peer review, de evaluatie van wetenschappelijke artikelen en onderzoeksvoorstellen door andere onderzoekers, is een belangrijke pijler van wetenschappelijk onderzoek. Iedere onderzoeker draagt hier actief aan bij. Een review kan grote gevolgen hebben voor de auteurs of aanvragers van het beoordeelde werk en dient daarom zorgvuldig, met inachtneming van de volgende gedragsregels, te worden opgesteld. Meer informatie is te vinden in de Ethical guidelines for peer reviewers van het COPE

Onderzoekers die verzocht worden werk van anderen te reviewen:

 • wijzen de uitnodiging om te reviewen af wanneer er sprake is van een conflicterend belang, bijvoorbeeld voortkomend uit een huidige of recente (binnen de afgelopen drie jaar) professionele, persoonlijke of financiële relatie met één of meer van de auteurs of aanvragers (Code Persoonlijke Belangen en Toelichting ZonMw & NWO 2020). In geval van twijfel brengen ze de redacteur van het tijdschrift dan wel de subsidiegever op de hoogte van dit mogelijk conflicterende belang. 
 • wijzen de uitnodiging om te reviewen af wanneer zij onvoldoende expertise op het betreffende domein hebben om het manuscript of de aanvraag zorgvuldig te kunnen evalueren 
 • vertragen het reviewproces niet door de deadline voor indiening te overschrijden 
 • zorgen ervoor dat elk punt van commentaar feitelijk correct, specifiek en wetenschappelijk onderbouwd is 
 • beschrijven niet alleen wat beter zou kunnen, maar geven ook de sterke punten van het artikel of projectvoorstel aan 
 • geven waar mogelijk suggesties voor verbetering van het werk
 • communiceren niet met derden over de auteurs of inhoud van het beoordeelde werk
 • nemen geen direct contact op met de auteurs of aanvragers
 • stellen, wanneer ze wetenschappelijk wangedrag vermoeden, de redacteur van het tijdschrift of de subsidiegever hiervan op de hoogte
 • zijn zeer terughoudend met suggesties om eigen publicaties op te nemen in een manuscript 
 • gebruiken het IE dat ze onder ogen krijgen niet voor eigen doeleinden zonder toestemming van de auteurs 

Senior onderzoekers dienen junior onderzoekers te leren op een goede manier manuscripten of onderzoeksvoorstellen te beoordelen door ze met hen mee te laten kijken en bijvoorbeeld enkele malen onder supervisie een review te schrijven. Online kan onder meer nuttige informatie worden gevonden bij de Reviewer training materials op de website van de British Medical Journal.

Feedback op deze pagina?

Elizabeth Koier Beleidsmedewerker Bureau Onderzoek